top of page
annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash_edited.jpg

První písmena

KURZ PRO RODIČE DĚTÍ VE VĚKU OD 5 DO 8 LET

OBDOBÍ ROZVOJE DĚTSKÉ OSOBNOSTI A VÝCHOVA VE "VĚKU ROZUMU"

Specifika vývoje dětí v raném školním věku:
 

 • Vzdělávání a povaha dítěte

 • Používání autority

 • Vliv přátel a příbuzných

 • Role zábavy a vliv televize

 • Náboženská výchova

 • Rivalita mezi sourozenci

 • Úvod do lidské sexuality

​​

PRŮBĚH KURZU

 

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor IFFD.

bottom of page