top of page
Search

Kurz Manželská láska v Kroměříži

V druhé polovině ledna skončil v Kroměříži další kurz Manželská láska. Probíhal v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a zúčastnilo se ho 8 manželských párů.
Jednotlivými tématy a případovými studiemi provedli účastníky na velkých skupinách naši moderátoři. Opět se diskutovalo nad důležitostí a způsoby komunikace mezi manžely, manželé se zamýšleli nad prioritami ve svém životě, prožíváním rodinného života, a také se zabývali tématem manželství a sexuality.

Pravidelné setkávání v malých skupinkách podle slov zúčastněných kromě nových pohledů a podnětů do manželství také prohloubilo přátelství mezi jednotlivými manželskými páry. Moderovaná setkání navíc poskytla další informace a shrnutí dané tematiky.

I ze strany organizátorů byl kurz vnímán velmi pozitivně a právě takováto kladná zpětná vazba od účastníků je pro ně tou největší motivací v dalším organizování kurzů pro manžele a rodiče.

Comments


bottom of page