top of page
Search

Celostátní setkání moderátorů ve Velkém Meziříčí

V sobotu 9. listopadu se od ranních hodin sjížděli moderátoři kurzů ProFamilia do Jelínkovy vily ve Velkém Meziříčí na pravidelné každoroční celostátní setkání. Smyslem a cílem těchto setkání bývá nejen předat novinky ze zahraničí, ale zejména sdílení zkušeností a dobré praxe z kurzů, a také poukázání na nedostatky a chyby, kterých se vyvarovat. Moderátoři se tak průběžně (nebo nově) vzdělávají a zvyšují si své „moderátorské IQ“.

Hlavním tématem dopolední části letošního setkání bylo předání informací z proběhlého XX. Světového kongresu IFFD v Londýně od přímých účastníků. Mottem setkání by mohla být věta prezidenta IFFD Mario Rodriqueze (Mexiko): „Pokud se budeme dobře starat o vlastní rodinu, můžeme lépe pomáhat jiným“. Z prezentovaných přednášek účastníky velmi zaujalo téma „Zdraví a dobrý život“ a dále „Jak vychovat laskavé a charakterní děti“, kde mimo jiné zaznělo, že sklon k laskavosti mají již velmi malé děti a záleží na příkladu rodičů, zda si jej uchovají do dospělosti. Přednáška o temperamentech poukázala na fakt, že nelze ke všem dětem přistupovat ve výchově stejně, protože stejně jako dospělí i děti mají rozdílné temperamenty, které mají rodiče poznat a výchovou posilovat dobré vlastnosti daného temperamentu a potlačovat ty špatné. Velmi aktuálním tématem se zabývala přednáška Vliv moderních technologií – mj. zaznělo, že pokrok nezastavíme a výchovu je třeba přizpůsobit měnícímu se prostředí: nezakazovat, ale nastavit pravidla; vést ke ctnostem, aby se děti chovaly morálně, i když se nikdo nedívá; dávat dětem dobrý příklad (být šampionem charakteru).

Po pracovním obědě následovaly vzdělávací přednášky na téma „Role moderátora“ a „Role vedoucího malé skupinky“, po nichž následovala živá diskuse obohacená zkušenostmi a doporučeními dlouholetých moderátorů. Podnětem pro další sebevzdělávání pak bylo doporučení knih, filmů a časopisů pro utužení manželského vztahu nebo vztahující se rodinnému životu a výchově dětí. Vzdělávání moderátora kurzů ProFamilia totiž nikdy nekončí a mělo by to platit pro každého člověka! Setkání bylo zakončeno plánem kurzů pro další rok a v pozdních odpoledních hodinách všichni odjížděli obohaceni přínosným setkáním i novými poznatky.

Commenti


bottom of page