top of page
naassom-azevedo-Q_Sei-TqSlc-unsplash.jpg

Osobní projekt

​KURZ PRO MLADÉ, KTEŘÍ UTVÁŘEJÍ SVOU BUDOUCNOST

Po období dospívání se z mladých lidí stávají dospělí. Právě v této době se činí nejdůležitější rozhodnutí, která ovlivní celý život. Profesní život, období chození, manželství a hledání smyslu života; všechny tyto otázky se objevují.

Často se stává, že okolnosti nutí mladé dělat rozhodnutí, aniž by měli základní kritéria pro rozhodování nebo nezbytné vědomosti pro uspokojivou volbu. V tomto kurzu mladí účastníci analyzují realitu, v níž žijí, učí se nacházet a objevovat smysl svého života a dělat trvalá rozhodnutí. Diskutuje se o nejzásadnějších tématech, která utvářejí jejich budoucnost.

Témata:

  1. Život jako osobní projekt

  2. Svoboda, odpovědnost a závazek

  3. Rodina, přátelství a práce

  4. Citový život a emoční inteligence

  5. Velké dobrodružství manželství

  6. Komunikace mezi manžely

  7. Duchovní růst: být víc, abych víc miloval

 

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.

 

U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

  • Každý účastník si přečte případ samostatně.

  • Účastníci se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

  • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor IFFD.

bottom of page