top of page
candice-picard-vLENm-coX5Y-unsplash.jpg
KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY

Manželská láska

MOTTO: NEJLEPŠÍ, CO MŮŽEME UDĚLAT PRO SVÉ DĚTI, JE MILOVAT SVOU MANŽELKU/SVÉHO MANŽELA

 

Kurzy jsou určené manželským párům, které chtějí zlepšit své celoživotní poslání – být dobrým manželem, manželkou.


Cílem kurzů je prohloubit a pochopit manželskou lásku ve všech jejích etapách a „profesionalizovat“úlohu rodiče. Této profesionality dosáhneme, jestliže rodině přiznáme takovou důležitost, jakou si zaslouží. Zdokonalování manželství a profesionalizace role rodiče je vždy společná cesta, proto je nevyhnutelnou podmínkou, aby se celého kurzu účastnili oba manželé.

NÁPLŇ KURZU

 

Manželství otevírá člověku nové perspektivy a pomáhá mu objevovat krásu a velikost povolání zaměřeného k lásce a ke službě životu.


Harmonické manželství nepřichází samo. Musí se na něm neustále pracovat. Ani výchova dětí není možná bez budování a prohlubování manželského vztahu. Děti mohou mít šťastný domov, který potřebují k růstu, jedině tehdy, když manželství jejich rodičů dobře funguje. A to může být pouze v takovém případě, že se v něm oba manželé cítí spokojení a jsou schopni žít ve vzájemné velkorysosti.


Manželské páry, které se účastní tohoto kurzu, mají příležitost v přátelské atmosféře poznat aktuální stav svého manželství, zlepšit se jako lidé i jako manželé, a tím zvýšit kvalitu svého manželského života.

Kurz probíhá formou pěti volně navazujících setkání a jednoho úvodního, na kterém je možné se blíže seznámit s metodologií kurzu a s jeho základními principy.


Základem jednotlivých setkání je analýza pěti případových studií, které jsou tématicky zaměřené na různé oblasti manželského života.


Témata jednotlivých setkání


1. Pouto lásky

 • Lidská láska

 • Od „já“ k „my“

 • Manželská věrnost a krize

2. Lidská sexualita

 • Muž a žena jako manželé

 • Odlišné a doplňující se - ženská a mužská přirozenost

 • Lidská sexualita - zodpovědné rodičovství

3. Komunikace v manželství

 • Komunikace v páru

 • Faktory obohacující komunikaci

 • City a emoce

 • Vztah a důvěra


4. Rodina a práce

 • Rovnováha - kariéra a rodina

 • Cíle - kariéra versus rodina

 • Organizace domácnosti a finance

 • Osobní úspěch


5. Rodinný život

 • Společný život v rodině - utváření domova

 • Zvyky a tradice - každodenní život a zábava

 • Určování priorit

 • Manželská láska - vzájemný vztah

PRŮBĚH KURZU

 

V průběhu kurzu se účastníci naučí používat metodu tzv. případových studií. Tato metoda je postavená na řešení fiktivních případů, které ale mají svůj základ v reálném životě.


U každé případové studie postupujeme podle následujících kroků:

 

 • Každý z manželů si přečte případ samostatně.

 • Oba manželé diskutují o případu společně.

 • Manželé se scházejí ke společné diskuzi nad případem s dalšími účastníky v malé skupině.

 • Všichni účastníci se scházejí k diskuzi nad případem na moderovaném setkání, které vede moderátor IFFD.

bottom of page